oferta

Firma ARGEOM Usługi Geodezyjne oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Map do celów projektowych:
  – Analogowych
  – Numerycznych w standardzie AutoCada lub Microstation
 2. Geodezyjnej obsługi inwestycji:
  – Bieżąca obsługa geodezyjna
  – Wytyczenia budynków i budowli
  – Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
  – Pomiary powykonawcze
 3. Podziałów nieruchomości i okazania granic.
 4. Pomiarów inwentaryzacyjnych budynków:
  – Dokładne plany pomieszczeń z grubościami ścian i rzędnymi poszczególnych pomieszczeń
  – Plany elewacji budynków
  – Pomiary powierzchni lokali
  – Przekroje budynków
 5. Inne prace geodezyjne i kartograficzne:
  – Pomiary objętości nasypów i wykopów
  – Sprawdzanie pionowości obiektów wysmukłych
  – Pomiary powierzchni
  – Pomiary wysokości obiektów niedostępnych