Kompleksowe usługi

Geodezyjne

O firmie

ARGEOM Usługi Geodezyjne jest firmą świadczącą kompleksowe usługi geodezyjne.
Nasze usługi geodezyjne kierowane są zarówno do dużych firm wykonawczych i projektowych jak i indywidualnych klientów prywatnych. Działamy na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego, jednak duże zlecenia, takie jak większe podziały nieruchomości i mapy do celów projektowych oraz obsługi dużych inwestycji realizujemy na terenie całego kraju.

Naszym klientom proponujemy szeroki wachlarz usług geodezyjnych dostosowany do indywidualnych potrzeb, a doświadczenie
i nowoczesny sprzęt którym dysponujemy gwarantuje fachową i szybką realizację zamówienia.

Posiadamy uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:
– geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (zakres 1);
– rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (zakres 2);
– geodezyjna obsługa inwestycji (zakres 4).

Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej na działalność w zakresie prac geodezyjnych
i kartograficznych na kwotę 1 000 000 zł.

Profesjonalny geodeta z Wrocławia pozostaje do Państwa usług.

Oferta

Firma ARGEOM Usługi Geodezyjne oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Map do celów projektowych:
  – Analogowych
  – Numerycznych w standardzie AutoCada lub Microstation
 2. Geodezyjnej obsługi inwestycji:
  – Bieżąca obsługa geodezyjna
  – Wytyczenia budynków i budowli
  – Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy
  – Pomiary powykonawcze
 3. Podziałów nieruchomości i okazania granic.
 4. Pomiarów inwentaryzacyjnych budynków:
  – Dokładne plany pomieszczeń z grubościami ścian i rzędnymi poszczególnych pomieszczeń
  – Plany elewacji budynków
  – Pomiary powierzchni lokali
  – Przekroje budynków
 5. Inne prace geodezyjne i kartograficzne:
  – Pomiary objętości nasypów i wykopów
  – Sprawdzanie pionowości obiektów wysmukłych
  – Pomiary powierzchni
  – Pomiary wysokości obiektów niedostępnych

Sprawdź również nasze referencje