Referencje

RD Bud Sp. z o.o.
Informujemy, że firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała prowadziła obsługę geodezyjną budowy pt. „Budynek biurowo-usługowy przy ulicy Kurkowej we Wrocławiu wraz z parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi w zakresie: kanalizacji sanitarnej, technologicznej (…)

VIS – Biuro projektowe – Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych
Opracowana dokumentacja została wykonana terminowo i z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi Inwestora, wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna (…).

INFRA
Firma wywiązała się w pełni z powierzonego zakresu prac profesjonalnie i rzetelnie w wymaganym terminie. Mamy przyjemność polecić firmę jako solidnego i sprawdzonego partnera przy obsłudze budowy

ANDI Sp. z o.o.
Niniejszym zaświadczamy, że Firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 147 współpracowała z ANDI SP. z o.o w zakresie realizacji inwestycji przy budowie obiektu handlowego „BIEDRONKA” we Wrocławiu przy ul. Parafialnej.

CFE Polska Sp. z o.o
Mamy przyjemność poinformować, iż firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchałą prowadziła obsługę geodezyjną na obiekcie : „Budowa budynku biurowego EPSILON przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu, dz. Nr 10/38, 10/24, 10/49, 10/50, AM-2 Kleczków.
Usługi zostały wykonane terminowo i profesjonalnie.

ELEKTROBUD Sp. z o.o
Niniejszym zaświadczamy, że firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 147 wykonała mapy do celów projektowych trasy WN Domasław – Źorawina – Marcinkowice dł. 15km. Firma wykonała powierzone prace solidnie, terminowo i profesjonalnie. (…)

BIPROGEO PROJEKT
Departament Projektowy Egis Poland Sp z.o.o we Wrocławiu (dawniej Biprogeo Projekt Sp. z o.o.) potwierdza niniejszym, że ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała z Oopla wykonało na nasze zlecenie mapy do celów projektowych dla poszczególnych skrzyżowań we Wrocławiu (…) Opracowania zostały wykonane w terminie, a współpraca przebiegła pomyślnie i bez zastrzeżeń.

SALAMANDRA
Firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała na zlecenie mojej firmy opracowała kompletną dokumentację w zakresie koniecznym do wykonania zadania p.t.: „Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej w dolinie Baryczy trasą dawnej kolejki wąskotorowej wraz z małą architekturą turystyczną”

OZBUD Budownictwo
Firma Oz-Bud PBU Sp z.o.o z siedzibą we Wrocławiu niniejszym potwierdza, że firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała prowadziła obsługę geodezyjną budynku szkoleniowego na potrzeby Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Polecamy firmę ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje Usługi rzetelnie i fachowo. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala postrzegać firmę ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała jako partnera traktującego w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec Klienta.

BIPROGEO PROJEKT 2
Departament Projektowy Egis Poland Sp z o.o. we Wrocławiu (dawniej Biprogeo Projekt Sp. z o.o.) potwierdza niniejszym, że ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała z Opola wykonało na nasze zlecenia mapy do celów projektowych dla poszczególnych skrzyżowań we Wrocławiu.

ELEKTROBUD 2
Niniejszym zaświadczam, że firma ARGEOM Usługi Geodezyjne Maciej Puchała prowadziła obsługę geodezyjną budowy Linii 110 kV od słupa nr 14A m. Domasław do słupa nr 56 (GPZ R-192) m. Żórawina i od słupa nr 10 obręb m. Wilczków do słupa nr 37 obręb m. Marcinkowice (długość ok. 15km)